Általános szerződési feltételek

Általános Szolgáltatási Feltételeink („ÁSZF”) tartalmazzák Babcsányi Judit e.v. mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásaimat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

OKJ-okleveles gyógymasszőr vagyok, nem vagyok orvos, gyógytornász. Az ingyenes és fizetős anyagok nem helyettesítik az orvosi vizsgálatot és diagnózist. Mindenki saját felelősségre végezheti az ajánlott gyakorlatokat. Nem tudok garanciát vállalni a gyógyulásra, annak mértékére és minőségére. A legjobb tudásomat adom át és a bevált gyakorlat alapján adok ajánlásokat.

Szolgáltató adatai:

 • Babcsányi Judit e.v.
 • 2030 Érd, Folyondár u. 59.
 • Adósz.: 77535067-1-33
 • Okmányirodai nyilvántartási szám: 53305983
 • Bankszámla:
 • OTP 11773683-17073510
 • SWIFT: OTPVHUHB 
 • IBAN: HU 07117736831707351000000000

Telefonszám:  +36 30 9143990

Adatvédelmi nyilvántartási száma: nem kötelezett bejelentésre

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: Profitárhely Kft., 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23

és SalesAutopilot Kft., 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.

Adatkezelési szabályainkat itt találja: https://fajakarom.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatályos: módosításig.

1.3. Weboldalamat, mint szerzői jogi művet szerzői jogi védi! Sem részben, sem egészben nem használható fel engedélyem nélkül.

1.4. Rendelkezésre állás: munkanapokon legfeljebb 36 órán belül válaszolok az emailekre, messenger üzenetekre.

1.5. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre: online tanácsadás. Nem vagyok orvos, gyógytornász. Az ingyenes és fizetős anyagok nem helyettesítik az orvosi vizsgálatot és diagnózist. Mindenki saját felelősségre végezheti az ajánlott gyakorlatokat. Nem tudok garanciát vállalni a gyógyulásra, annak mértékére és minőségére. A legjobb tudásomat adom át és a bevált gyakorlat alapján adok ajánlásokat.

1.6. A szolgáltatások online rendelhetők meg. Az árak nem tartalmaznak ÁFA-t (alanyi adómentesség alapján).

1.7. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. Az egységáras termékek/szolgáltatások (tanácsadás) csak előzetes egyeztetés, ismerkedés, a feltételek megismerése után rendelhetők meg a Salesautopilot Kft. automatizált rendszerében a megrendelő adatainak kitöltésével.

A szolgáltatások megrendelése fizetési kötelezettséggel jár. Nem tudom visszatéríteni a befizetett díjat.

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőség:  a  judit@fajakarom.hu címre írt emailben. 

1.11. Fizetési lehetőségek: banki átutalás, Barion kártyás fizetés.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Szállítási módok: emailes, (video)telefonos vagy személyes tanácsadás

1.12. Megrendelésének megérkezését elektronikus úton visszaigazolom munkanapokon 36 órán belül.

1.13. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8 és 16 óra között történik

1.14. Teljesítési határidő: árajánlattéttelkor/megrendeléskor egyeztetjük az első tanácsadás időpontját. Ez után még 11 tanácsadás esedékes, körülbelül 11 hét alatt.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga:

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében

 • termékek esetén a fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg (Korm. rendelet 4. § (1) bek.)
 • a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától számított 14 napon belül, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig (Korm. rendelet 4. § (2) bek. a) pont),
 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától 8 munkanapon belül, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig (Korm. rendelet 4. § (2) bek. b) pont), és
 • a fogyasztó írásban történő elállása esetén elegendő, ha nyilatkozatát az elállási határidőn belül elküldi (Korm. rendelet 4. § (4) bek.), és
 • a vállalkozás a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül fizeti vissza (Korm. rendelet 4. § (5) bek.)

1.17. Az elállási jog gyakorlása alól kivétel az elvégzett egyedi szolgáltatás (tanácsadás), ennél az elvégzett munka árát ki kell fizetni, indoklás nélküli elállás nem lehetséges, csak minőségi kifogás. Mivel a szolgáltatások megrendelése fizetési kötelezettséggel jár, ebben az esetben is legfeljebb idő- és munkaarányosan tudjuk visszatéríteni a még nem elvégzett szolgáltatás árát indokolt esetben. 

Panaszkezelés

1.19. A fenti székhely a személyes panaszügyintézés helye

ügyfélszolgálatilevelezési cím: judit@fajakarom.hu

telefonszám: +36 30 9143990

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Az illetékes, Pest Megyei Békéltető Testület elérhetőségét itt találja:

http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php/panaszkuldes

Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budaörsi Járásbíróság illetékességét.

Érd, 2021. 09. 15.