Adatkezelési tájékoztató

1.Adatkezelő neve, címe, elérhetősége:

Genealogia Kft

2030 Érd, Folyondár u. 59.

adósz.: 24765569-1-13

cégjegyzéksz.: 13-09-167050

email: fajakarom@gmail.com

Facebook: Fáj a karom

Egyes tevékenységeimhez (hírlevélküldés, megrendelés, számlázás) adatfeldolgozókat, azaz automata rendszert, számlázóprogramot, bankszámlákat, könyvelőt, tárhelyszolgáltatót veszek igénybe, ezek cégadatai:

 • Salesautopilot Kft., 1089 Budapest, Golgota u. 3., cégjegyzékszám: 01-09-286773, statisztikai számjel: 25743500-5829-113-01; adószám: 25743500-2-41
 • Octonull Kft., 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6., Cégjegyzékszám: 01 09 198177, adószám: 25073364-2-42
 • tárhelyszolgáltató: Profitárhely Kft, 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23., Cégjegyzékszám: 03-09-121889, adószám: 23173080-2-03, adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-74049/2014
 • Frankolin ügyviteli, könyvelési és szolgáltató Kft., 7200, Dombóvár, Hunyady tér 27., Adószám: 12646582-1-17

Adatait kérésére a megrendelés teljesítése után törlöm, soha nem adom el, nem továbbítom egyéb cégeknek!

2. Kezelt adatok köre

– ingyenes anyag letöltése/hírlevélfeliratkozás esetén: keresztnév, email-cím, egészségügyi adat

– letölthető termék és szolgáltatás megrendelése esetén: teljes név, számlázási adatok, telefonszám, messenger-név, email-cím, cég esetén adószám, egészségügyi adatok

3.Adatkezelés célja:

 • hírlevélküldés, ajánlatok küldése
 • szolgáltatás, megrendelések teljesítése és számlázás,

 1. Adatkezelésben érintettek köre: az adatok megismerésére csak az egyéni vállalkozó és a folyamatban szükségesen közreműködő cég jogosult, nem adjuk tovább egyéb félnek az adatokat
 2. Az adatkezelés időtartama: az adatokat alapvetően határozatlan ideig tároljuk, de kérésre 36 órán belül töröljük
  Az ingyenes anyagot letöltő, de a hírlevélre nem feliratkozó adatait 30 napig tároljuk, majd töröljük
 3. A felhasználó emailben kérheti kezelt adatai megtekintését, módosítását vagy törlését
 4. Válaszadás: munkanapokon legfeljebb 36 órán belül
 5. Adathordozhatósághoz való jog:A GDPR20. §-a szerint az érintett jogosult az általa rendelkezésünkre bocsátott adatait megkapni:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez
  technikailag megvalósítható
 • kivéve: közérdekű, vagy
  közhatalmú jog gyakorlása
  céljából végzett adatkezelés

Az Önök adatainak biztonsága érdekében nem nyitok meg ismeretlen leveleket, nem töltök le gyanús szoftvereket, nem használok ismeretlen pendrive-ot. Ön se tegye!

Windows tűzfalat és Avast vírusirtót használok.

A rendelet szerinti adatkezelési dokumentációs kötelezettségünknek eleget teszek a Salesautopilot rendszerében:

“(2) Minden adatfeldolgozó és – ha van ilyen – az adatfeldolgozó képviselője nyilvántartást vezet az adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységek minden kategóriájáról; a nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:
a)
az adatfeldolgozó vagy adatfeldolgozók neve és elérhetőségei, és minden olyan adatkezelő neve és elérhetőségei, amelynek vagy akinek a nevében az adatfeldolgozó eljár, továbbá – ha van ilyen – az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó képviselőjének, valamint az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetőségei;
b)
az egyes adatkezelők nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriái;
c)
adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdése szerinti továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása;
d)
ha lehetséges, a 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések általános leírása.”

Kérdéseire szívesen válaszolok, írjon a fajakarom@gmail.com címre!

2024.01.09.